Scheppersinstituut - Basisschool Een school met een hart, in het hart van de stad!

KiVa: ons antipestprogramma

KiVa - Nieuws

Weet u wat een snijdersbank is? Een snijdersbank is een stapellied. Een voorzanger stelt een vraag,de groep antwoordt waarna het stuk toegevoegd wordt aan het refrein. Het KIVa-team schreef een snijderslied voor onze school en leerde het aan de kinderen.

Wat is KiVa?

KiVa is een antipestprogramma. Het is een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen en om met pestgedrag om te gaan. Scheppers maakt gebruik van dit wetenschappelijk onderbouwde programma om het welbevinden van onze leerlingen te bevorderen. Op vraag van de stad Mechelen hebben we het project in schooljaar 2015-2016 uitgetest. Vanaf schooljaar 2016-2017 stappen ook andere Mechelse basisscholen mee in het project.

Je kan meer informatie vinden op de website van KiVa.

Hier zijn al vast enkele sfeerbeelden van de grote KiVa Kick-off met alle deelnemende Mechelse scholen.