Jaarthema

Schooljaar 2022-2023

“Haast je traag!” is dit schooljaar ons jaarthema.

Na enkele woelige schooljaren waarin we vaak snel maatregelen moesten doorvoeren of veelvuldig moesten schakelen willen we dit schooljaar de tijd nemen om even stil te staan bij wie we zijn, waarvoor we staan en welke kant we willen uitgaan. We willen sterk inzetten op verbinding tussen alle schoolpartijen: kinderen, ouders, leerkrachten, zorgteam, ondersteuners, …

Er wachten ons nog heel wat uitdagingen die we zeker niet uit de weg gaan maar wel doordacht willen aangaan. Geen grote nieuwe projecten dit schooljaar maar wel veel aandacht voor het schoolklimaat en onze onderwijskwaliteit. 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022

Dit schooljaar kozen we voor het jaarthema  “Laat je STEM horen”. Het thema bundelt heel wat items waar we momenteel als school rond werken, voor en achter de schermen. 

Laat je Stem horen voor jezelf en anderen. Met allerlei acties en activiteiten willen we kinderen actiever laten deelnemen aan het schoolgebeuren en hen kansen geven om te ontdekken en te tonen wie ze zijn. 

 • Nieuwe lessenreeks ivm met het ontdekken van talenten in de derde graad als voorbereiding op een goede studiekeuze naar de secundaire school
 • Gouden weken/ themaloze weken doorheen het schooljaar om de kinderen en de leekrachten de kans te geven elkaar beter te leren kennen om samen school-, klas en speelplaatsafspraken te maken. 
 • Uitwerken van een nieuw beleid rond straffen en belonen op basis van het 4 ladenmodel
 • Leerlingen betrekken bij het opstellen van een nieuwe speelplaatswerking in de lagere school
 • Opleiding talentencoach voor verschillende leerkrachten
 • ….

Vanuit onze schoolvisie blijven we ook acties ondernemen om onze stem te laten horen voor anderen, voor sociale en maatschappelijke thema’s die aansluiten bij de leefwereld van onze leerlingen. 

 • Meedoen met acties als, Saved by the bel, Bednet pyjamadag, de Warmste Week….
 • Activiteiten rond gezondheid, beweging, duurzaamheid, verkeersveiligheid,…

“STEM” in het jaarthema is ook een bekend woord in de onderwijswereld. Het staat voor Sience - Technologie - Engineering – Mathematics en wordt ondertussen nog uitgebreid met Reading en Arts tot “STREAM”. Ook deze items komen dit jaar volop aan bod. 

 • Extra leesstimulerende activiteiten doorheen het schooljaar: (voor)leesklas, voorleeswandeling , …
 • Projectweken die STEM- en STREAM- onderdelen combineren
 • Uitwerken van een nieuw ICT- beleid en uitbreiden van ICT- materialen in het kader van de digi-sprong
 • Opleidingen STEM en STREAM voor leerkrachten + aankopen nieuwe materialen
 • Verder uitwerken van de leerlijn wiskunde

 

Ben je ACTIEF of eerder CREATIEF.  Tijdens de schooljaren 2019 -2020 en 2020-2021  staan deze twee woorden centraal in onze schoolwerking.

Schooljaar 2020-2021

We zetten  vooral in op het woordje CREATIEF.  We starten  dit schooljaar met het uitwerken van een volledig nieuwe aanpak voor muzische ontwikkeling. We onderzoeken de creatieve talenten van het team, leggen die naast het nieuwe leerplan Zill en gaan dan opzoek naar een hele nieuwe aanpak voor muzische ontwikkeling in onze school.  Natuurlijk nemen we onze leerlingen en ouders mee in dit traject.

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2019-2020

We zetten vooral in op het woordje ACTIEF.
Onze leerkrachten lichamelijk opvoeding hebben samen met de stad Mechelen een volledig traject uitgewerkt rond actiever en gezonder leven, “Lekker sportief!”  Onze school dient een jaartje als proeftuin daarna kunnen andere Mechelse scholen instappen.
Het werd een jaartje vol beweging en tips rond gezonder leven op alle domeinen , niet alleen voor leerlingen maar ook voor ouders.

 

Het scheppersteam