Sociaal Vaardig

Een krachtige leeromgeving en een positief schoolklimaat zijn de basisvoorwaarden voor goed onderwijs. Als school moeten we dus investeren in een schoolomgeving waarin het aangenaam samenwerken en samenleven is. Sociale vaardigheden zijn hierbij erg belangrijk. Een kind wordt niet geboren met een pakket aan sociale vaardigheden. Heel wat van die vaardigheden dienen nog ontwikkeld te worden, zoals het vermogen om je in te leven in een ander, de mogelijkheid tot samenspelen of samenwerken, het vermogen om ruzies op te lossen, het uiten van gevoelens, …

Daarom zetten we als school sterk in op het aanleren van sociale vaardigheden, het leren omgaan met conflicten en het organiseren van verbindende activiteiten en dat zowel proactief, actief als reactief.

Scrol over de logo's voor meer uitleg over KiVa, herstelgericht werken en Rots en Water.

Antipestprogramma: KiVA betekent in het Fins fijn of leuk en is bovendien de naam van het wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma dat ontwikkeld is in Finland. KiVa heeft als belangrijkste doel het welbevinden op school te versterken en pest- en cyberpestproblemen te voorkomen (preventie) en op te lossen.Een manier om met conflicten om te gaan Een benaderingen gericht op het herstel van beschadigde relaties naar aanleiding van conflicten of van norm- en grensovertredend gedrag. Conflicten nemen vele gedaantes aan. Ze zuigen energie en kunnen het samenwerken en leren grondig verstoren. Wie echt aan de slag gaat met het conflict, leert bij en wordt veerkrachtiger. Herstelgericht werken reikt tools aan zoals proactieve cirkels, herstelcirkels en herstelgericht groepsoverleg om conflicten duurzaam aan te pakken.Rots en Water: een psychofysieke training in psychosociale weerbaarheid Rots = voor jezelf opkomen, grenzen aangeven, weten wat je wil, zelfvertrouwen,… Water = contact maken, luisteren, rekening houden met de ander,… Door actief aan de slag te gaan met spel-, bewegings- en expressieoefeningen ontdekken de kinderen  beide kwaliteiten in henzelf en leren ze beiden in te zetten op gepaste wijze en op een gepast moment

 • Mekaar helpen om de hoepel te laten rondgaan.
 • Samenwerken
 • Bouwen aan vertrouwen
 • Leren vertrouwen op mekaar
 • Spelend "Stop" leren zeggen.
 • Complimentendag
 • Blotevoetenpad teambuildingactiviteit 5de lj
 • Mekaar blindelings leren vertrouwen.
 • Training Rots en Water in de kleuterschool
 • Stip IT ! Strijden tegen pesten.
 • Tijd voor een complimentje.
 • Scheppers by night - Klasoverschrijdende teambuildingactiviteit
 • Training Rots en Water
 • Het KiVa-team
 • Babbelmuur met herstelvraagjes
 • KiVa Kickoff op de Grote Markt
 • KiVa Slogan op school
 • Werken aan groepsgevoel op school
 • Tijdens de jeugdboekenweek combineren we KiVa-gezelligheid met vrij lezen