KiVa-school

 

‘KiVa’ betekent in het Fins ‘fijn’ of ‘leuk’ en is bovendien de naam van het wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma dat ontwikkeld is in Finland. KiVa heeft als belangrijkste doel het welbevinden op school te versterken en pest- en cyberpestproblemen te voorkomen (preventie) en op te lossen.

Sinds we  met Kiva aan de slag zijn merken we dat onze leerlingen beter in hun vel zitten. Ze kunnen makkelijker over hun gevoelens praten, hebben meer zelfvertrouwen en meer vertrouwen in elkaar. Dat alles maakt dat ze beter met elkaar omgaan.

KiVa sluit ook perfect aan bij herstelgericht werken en geweldloze communicatie, projecten waarmee we al langer aan de slag zijn.

  • Babbelmuur met herstelvraagjes

  • KiVa Kickoff op de Grote Markt

  • KiVa Slogan op school

  • Werken aan groepsgevoel op school

  • Tijdens de jeugdboekenweek combineren we KiVa-gezelligheid met vrij lezen