Update 26 maart

26/03/2021

Het overlegcomité heeft woensdag beslist dat de lessen in de week voor de paasvakantie geschorst worden in het lager onderwijs.  Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Donderdag was een dag vol onduidelijkheden. Ook in kleuterscholen ziet men immers het aantal besmettingen snel stijgen. Donderdagavond beslisten de grote Vlaamse onderwijskoepels, het GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de lessen ook in het kleuteronderwijs toch te schorsen én over te gaan tot het organiseren van  noodopvang voor kleuters en leerlingen van de lagere school.

Wat betekent dit concreet voor onze school : 

Kleuterschool

 • Voor de kleuters die niet thuis kunnen opgevangen worden (we denken dan zeker aan ouders die werkzaam zijn in de zogenaamde “cruciale sectoren” en andere essentiële diensten) organiseert de school opvang in de eigen school.
 • Opgelet : We moeten in de opvang werken met vaste bubbels daarom is vooraf inschrijven verplicht. Inschrijven kan via een inschrijvingsformulier vanaf 16u vandaag tot zaterdagmiddag 14u. De link naar het smartschoolformulier ontvangt u via smartschool in de loop van de   namiddag. De link zal ook op de website verschijnen.
 • De voorschoolse opvang blijft doorgaan tussen 7u en 8u op de grote speelplaats. 
 • De naschoolse opvang blijft op de kleuterspeelplaats doorgaan tot 14 u op woensdag en tot 17 u op de andere dagen.

Lagere school

 • Voor de leerlingen van de lagere school die niet thuis opgevangen kunnen worden en van wie de ouders werken in de cruciale sectoren of essentiële diensten organiseren we in samenwerking met de stad Mechelen en de andere onderwijspartners enkele originele opvanginitiatieven. Je kan je hiervoor aanmelden via mechelen.be/noodopvang vanaf vrijdag 26 maart 12.00 uur. 
 • Indien voor je kind van de lagere school de opvangmogelijkheden van de stad geen oplossing bieden neem je contact op met de directeur. Er wordt dan samen gezocht naar een ander oplossing.  
 • De voorschoolse opvang blijft doorgaan tussen 7u en 8u op de grote speelplaats. 
 • De naschoolse opvang blijft op de grote speelplaats doorgaan tot 14 u op woensdag en tot 17 u op de andere dagen.

We stellen een solidariteitsplan op voor deze noodopvang. Eén school, één team.

Concreet betekent dit dat er een beurtrol opgesteld wordt met het volledig schoolteam waarbij elke dag een beperkt aantal leerkrachten van de kleuter- én/of lagere school  ‘sport en spel’ zullen geven aan de kleuters.

Tijdens de paasvakantie organiseert de school géén opvang.

De situatie wordt op de voet gevolgd. Ook voor schooldirecties en schoolbesturen blijven overheidsbeslissingen vaak verrassend.  Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat alle leerlingen van het basisonderwijs vanaf maandag 19 april opnieuw 100% contactonderwijs volgen.

We zijn ons er van bewust dat deze paaspauze opnieuw zwaar weegt op ouders. We hadden jullie kinderen nog graag in de klas bezig gezien. Laten we samen nog even volhouden.  Samen op weg naar betere tijden!

 

Nog vragen? Neem dan contact op met de directeur via smartschool, mail of telefonisch. 

inge.vekemans@scheppers-mechelen.be 
015/287910 of 015/287928
 

Bijkomende info rond teststrategie├źn

30/01/2021

Momenteel worden er twee teststrategieën gehanteerd:

 • de federale teststrategie
 • de teststrategie voor scholen van Ben Weyts

 

Wat zegt de federale teststrategie?

 

Alle hoogrisicocontacten( HRC) of mensen met symptomen: PCR test op dag 1 en PCR test op dag 7 en verplicht 10 dagen in quarantaine. 

 

Wat zegt het testplan van minister Weyts? 

 

Als een personeelslid  of leerling in de school positief test op corona onderzoekt het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met welke leerlingen en personeelsleden het besmette personeelslid of de besmette leerling een hoogrisicocontact heeft gehad. 
Had je kind een hoogrisicocontact? Dan nodigt het CLB je kind uit om een sneltest te laten afnemen. Het CLB maakt voor jou een afspraak en geeft je mee op welk tijdstip je op de testlocatie verwacht wordt. Je krijgt van het CLB een code per sms en een brief met meer informatie. De sneltest wordt afgenomen door een opgeleide vrijwilliger van het Rode Kruis Vlaanderen. 
Als het laatste nauwe contact met de besmette persoon langer dan 4 dagen geleden is, dan wordt je kind enkel uitgenodigd om een ‘gewone’ test (PCR) te laten afnemen op dag 7.  
Sneltesten worden enkel in het leerplichtonderwijs gebruikt. Kleuters worden, in overeenstemming met de federale teststrategie, niet onnodig getest. Enkel leerlingen uit het lager en secundair onderwijs worden uitgenodigd om een sneltest te laten afnemen. 
Je kan de sneltest ook weigeren. In dat geval krijg je van het CLB een code waarmee je je kan aanmelden in een testcentrum om op dag 7 na het nauwe contact met een besmette persoon een PCR-test te laten afnemen. 

 

 • De afname van deze test gebeurt ‘s avonds in het CLB van het gemeenschapsonderwijs, Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen.
 • In Mechelen ten vroegste operationeel in de week van 8 februari.
 • Eén ouder mag het kind vergezellen. Ouder en kind dragen een mondmasker, ook kinderen jonger dan 12j.

 

Wat is een sneltest? 

 

Een sneltest corona detecteert een stukje eiwit van het coronavirus. Tijdens de test krijgt je kind een  keelwisser in de keel en een staafje in de neus. Na 15 minuten is duidelijk of je kind besmettelijk is. De sneltest  is minder pijnlijk dan een ‘gewone’ coronatest (PCR-test).

 

 

 

Waarom worden de sneltesten ingezet?

 

Het is belangrijk voor alle leerlingen dat hun school open blijft. Dat kan alleen als het veilig is voor leerlingen en personeel om naar school te komen. Om die veiligheid te bewaken worden sneltesten ingevoerd voor leerlingen en onderwijspersoneel.
Met sneltesten kunnen besmettingsclusters en superverspreiders snel in kaart worden gebracht. Als iemand na een hoogrisicocontact positief blijkt te zijn kan het contactonderzoek meteen opgestart worden en kunnen maatregelen genomen worden zodat anderen niet besmet worden.

 

Resultaten sneltest en de gevolgen van de resultaten.

 

Je kind blijft minstens 7 dagen thuis, ongeacht het resultaat van de test. Ook als je de sneltest weigert, blijft je kind minstens 7 dagen thuis en volg je de richtlijnen van je huisarts.

 • Het resultaat van de sneltest is positief? 

 

Raadpleeg je huisarts en hou je kind minstens 10 dagen in isolatie thuis, te tellen vanaf de dag van het positieve testresultaat. Je kind mag terug naar school vanaf dag 11 als het 3 opeenvolgende dagen symptoomvrij is.
Het CLB neemt contact met je op om na te gaan met wie je kind op school nauwe contacten had. Daarnaast word je ook gecontacteerd door het contactcenter van de overheid via het nummer 02 214 19 19 of krijg je een sms van het nummer 8811. Het contactcenter van de overheid gaat na met wie je kind nauw contact had buiten de schoolmuren.

 • Het resultaat van de sneltest is negatief? 

 

Hou je kind 7 dagen in quarantaine. Het heeft immers een hoogrisicocontact gehad. Een negatieve sneltest bewijst niet dat het kind geen COVID-19 heeft. Op de 7de dag moet je kind een PCR-test afleggen. Het CLB bezorgt je de code om hiervoor een afspraak te maken bij een test- en triagecentrum. Is die test negatief, dan kan je kind weer naar school. Als de PCR-test positief is, gaat je kind gedurende minstens 10 dagen in isolatie. Neem contact op met je huisarts. Je wordt opgebeld voor contactonderzoek door het nummer 02 214 19 19. Je kind kan terug naar school als het 3 opeenvolgende dagen symptoomvrij is.

 

Besmettingsclusters en mobiele testcentra

 

Als er zich meerder besmettingen voordoen op school en deze worden door contacttracing aan mekaar gelinkt dan spreekt men van clusterbesmetting.

In dat geval worden volledige klassen of zelfs de hele school getest. Daarvoor worden mobiele testteams ingeschakeld (bussen) Deze zijn echter overbevraagd. Als er geen mobiel testcentrum beschikbaar is dan gaan CLB en de crisiscel van de stad samen opzoek naar een  andere testlocatie. Indien mogelijk wordt het vaccinatiecentrum in de Nekkerhal dan omgebouwd naar testlocatie. Afhankelijk van het aantal besmettingen kan er dan beslist worden om de school te sluiten.

 

Nieuwe definitie van hoogrisicocontacten

Tot op heden werden kinderen in de lagere school, wanneer ze in contact kwamen met een besmet kind, nog beschouwd als een laag risico contact (LRC). 

Vanaf 25/1 worden leerlingen die naast, voor of achter een besmet kind zaten beschouwd als een hoog risico contact (HRC

Update 23 januari

23/01/2021

Gevolgen federaal overleg en bericht van de directie

Gevolgen federaal overleg

Het federaal overleg heeft de maatregelen die in de loop van de week in de pers verschenen zijn bevestigd. Er komt  geen verlenging van de krokusvakantie voor basisscholen.  Er komt wel een mondmaskerplicht voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar maar alleen in de hieronder beschreven omstandigheden. 

 • Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet. 

Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

 • in de hele school — in de klas en op de speelplaats;
 • voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid;
 • in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet.

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

Aan de ouders van deze leerlingen willen we vragen om alvast mondmaskers te voorzien en om regelmatig uw smartschoolberichten op te volgen.  Wij verwittigen u, via smartschool, als er zich een besmetting voordoet. 

Bericht van de directie

Momenteel is het niet eenvoudig om school te doen. De voorbije week zijn verschillende leerkrachten afwezig geweest omwille van ziekte, een werkongeval, een opgelegde quarantaine, ....  We vrezen vooral dat het aantal afwezigheden omwille van quarantaine nog enige tijd gaat doorlopen. Gelukkig beschikken we over een sterk zorgteam dat snel kan schakelen en overal inspringt, vaak zonder enige kans op een degelijke voorbereiding. Dat heeft als spijtig gevolg dat de zorg niet kan doorgaan op de manier die u van ons gewend bent.  We roeien met de riemen die we hebben en hopen daarbij op uw begrip.

Als het aantal afwezige leerkrachten te groot wordt, volstaat het zorgteam niet en zullen wij ook klassen of de school moeten sluiten.

We doen er zelf alles aan om deze maatregel te vermijden. Momenteel zijn er nog steeds geen besmettingen op school doorgegeven en is elke quarantaine het gevolg van contact met een besmet persoon buiten de school.

We vragen aan jullie om samen met ons vol te houden. Jullie doen het goed en het is ook dankzij jullie medewerking dat we erin slagen om de school draaiende te houden.

Update code oranje

02/01/2021

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts vandaag beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie. Momenteel wordt nog bekeken of het nodig is om leerlingen van het 5de en 6de leerjaar een mondmasker te laten dragen in de klas. Een advies daarover zou volgen in de loop van volgende week. Over het verlengen van de krokusvakantie is nog niets beslist. 
De kerstvakantie zorgde voor een 14-daagse time-outperiode, maar het effect van de eindejaarsfeesten en de terugkeer van vakantiegangers op de cijfers kennen we nog niet. De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen – wordt op de voet gevolgd. Je mag erop vertrouwen dat zodra de huidige cijfers negatief zouden evolueren of er een onrustwekkende evolutie is op het vlak van coronavarianten in ons land, er onmiddellijk maatregelen volgen.

NIEUW :  het project rond sneltesten op scholen wordt uitgebreid. U ontvangt hierover in de loop van volgende week een extra smartschoolbericht met meer uitleg. Sneltesten kan niet zonder uw toestemming. We stellen zo snel als mogelijk een formulier op waarmee u al dan niet toestemming kan geven. 

OPGELET: iedereen die op reis is geweest naar een rode zone is verplicht om zich op de dag van terugkomst en op dag 7 na de terugkomst te laten testen. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, gaat men in quarantaine. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan men uit quarantaine. Wegens de verplichting om in quarantaine te gaan en je te laten testen kan je kind tijdens deze periode niet naar school gaan. Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen tot de school toe te laten. 

Een beknopte samenvatting van de maatregelen die gelden voor onze school vindt u hier

Omschakeling naar code oranje

25/10/2020

Vanaf 26 oktober schakelen we geleidelijk over naar code oranje. 
Vooral de wijzigingen bij het organiseren van de voor-en naschoolse opvang en het ophalen van de kinderen zijn voor ouders belangrijk.
Hoe we dat aanpakken kan u bekijken in de twee presentaties op deze pagina. 

Presentatie kleuterschool

Presentatie lagere school

Mededeling rapport, oudercontact, proclamatie en laatste schooldag

14/06/2020

Deze ongewone tijd stuurt de activiteiten van de laatste schoolmaand danig in de war. Schoolfeest geannuleerd , schoolreis geannuleerd, geen ijskar op de speelplaats, geen proclamatie of oudercontact zoals we dat gewoon zijn.  Graag informeer ik jullie over de alternatieven die we hebben gevonden.

Proclamaties

Het is nog steeds niet toegestaan om ouders in groep op school  toe te laten, ook niet in de buitenlucht. Zowel voor het zesde leerjaar als voor de derde kleuterklas organiseren we daarom een klasfeest met een diploma-uitreiking en heel wat leuke verrassingen voor de kinderen. Via foto's en filmpjes zullen jullie toch een beetje kunnen meegenieten van het gebeuren.

Oudercontacten

Graag willen we alle ouders toch nog even informeren over de vorderingen van hun kind, daarom organiseren we oudercontacten via de telefoon of via video-call.  U krijgt via uw kind nog een briefje met informatie hierover mee. Enkele ouders willen we toch graag persoonlijk spreken. Die nodigen we op een vooraf afgesproken uur uit in de klas voor een gesprek. We zullen hierbij rekening houden met hygiëne en met de afstandsregel. Voor de kleuterschool zal dat op 22 juni doorgaan, voor de lagere school op 29 juni.

Rapport

De leerlingen krijgen op 29 juni hun rapport mee naar huis. Het rapport zal iets eenvoudiger zijn dan een normaal rapport op het einde van het schooljaar. Voor het 5de en 6de leerjaar toont het rapport de resultaten van hun beperkte proefwerken reeks. Voor de andere leerjaren zal het rapport en combinatie zijn van punten en feedback.

De laatste schooldag

De ijskar, die traditioneel de laatste schooldag op de speelplaats staat, mag nu niet langskomen. De ouderraad trakteert wel met een ijsje, maar dan op een veilig manier in de klas. Op 30 juni eindigt de school om 12u. Er is in de namiddag geen opvang voorzien.

Evaluatie nieuwe start kleuter- en lagere school

07/06/2020

Het was een fijn weerzien met al onze kleuters en leerlingen deze week. Al bij al zijn we  tevreden met het verloop van deze nieuwe start. We hopen alvast dat jullie er ook zo over denken.
Ondertussen hebben we even samengezeten met het team en willen we graag nog enkele kleine aanpassingen doorvoeren. 
Kleuterschool : 
•    aanpassing aan het einduur van de schooldag; drie kwartier wachten in de klas is voor onze kleuters te lang.
                 --> Je kleuter brengen kan tussen 8u15 en 8u45.
                 --> Je kleuter afhalen kan tussen  15u15 en 15u45
                 --> Aan de doorgegeven uren voor woensdag en vrijdag wijzigen we niets.  
Lagere school :
•    aanschuiven aan de blauwe poort  Melaan aan twee kanten, afhankelijk van het leerjaar. 6 de leerjaar schuift aan tussen Thaborstraat en blauwe poort, 4de leerjaar schuift aan tussen blauwe poort en Arme Klarenstraat, het 2de leerjaar mag aanschuiven aan de  twee kanten.
Graag willen we u nog even aan twee dingen herinneren :
•    een mondmasker dragen is verplicht  als je je kind afzet aan de schoolpoort.  Het is toch even aanschuiven en we willen allemaal dat dat in veilige omstandigheden kan.
•    respecteer aub de schooluren, je kind te vroeg afzetten of naar school sturen maakt dat de bubbels onderling contact hebben op de straat en dat is niet de bedoeling.
Deze week zit het team samen rond een aantal items die te maken hebben met het einde van het schooljaar. Denk hierbij aan rapport, oudercontact, proclamaties, ...  Volgend weekend ontvangt u hierover meer nieuws.
We organiseren geen afhaalmoment meer, want het afstandsonderwijs is stopgezet.
 

Verloop opstart lagere school vanaf 5 juni

03/06/2020

In deze presentatie kan u terugvinden hoe de heropstart van de lagere school gaat verlopen.
Lees heel de presentatie aandachtig door. De schooluren liggen een beetje anders en we werken met verschillende in- en uitgangen. 
Mogen we vragen om de uren te respecteren anders is het niet mogelijk om alles veilig en vlot te laten verlopen 
Heeft u nog vragen stuur dan gerust een mail of smartschoolbericht naar de directeur. 
We kijken er alvast  naar uit om jullie vrijdag 5 juni  allemaal  terug te zien. 

Evaluatie 1 ste schooldag kleuterschool : kleine wijziging

02/06/2020

Het was een fijn weerzien vandaag en al bij al zijn we heel tevreden met het verloop van deze 'eerste' schooldag. We hopen alvast dat jullie er ook zo over denken.

Na schooltijd hebben we even samengezeten met het team en we willen graag nog een kleine aanpassing doorvoeren aan het einduur van de schooldag. Drie kwartier wachten is voor onze kleuters te lang.

Je kleuter brengen kan tussen 8u15 en 8u45.
Je kleuter afhalen kan tussen  15u15 en 15u45
Aan de doorgegeven uren voor woensdag en vrijdag wijzigen we niets.

Graag willen we u er nog even aan herinneren dat een mondmasker dragen verplicht is als je je kleuter afzet aan de schoolpoort.  Het is toch even aanschuiven en we willen allemaal dat dat in veilige omstandigheden kan. Donderdag en vrijdag kan u best ook een paraplu voorzien. Aanschuiven in de regen wordt anders heel onaangenaam.

Verloop heropstart kleuterschool 2 juni

01/06/2020

In deze presentatie kan u terugvinden hoe de heropstart van de kleuterschool gaat verlopen.
Lees heel de presentatie aandachtig door. Het moeilijkste moment is het brengen en ophalen. We hebben hiervoor telkens drie kwartier voorzien. Op pagina 9 van de presentatie leest u hoe we in deze periode nog wat spreiding proberen te voorzien.
Heeft u nog vragen stuur dan gerust een mail of smartschoolbericht naar de directeur. 
 

Aftelkalender naar 2 juni voor onze kleuters

30/05/2020

Het is belangrijk om je kleuter een beetje voor te bereiden op het terug naar school gaan. Na deze lange periode van thuisblijven lijkt het net een nieuwe eerste schooldag. Deze leuke aftelkalender kan jullie alvast een handje helpen.

 

Download de kalender hier

Plan heropstart lagere school en link naar noodzakelijk in te vullen formulieren.

29/05/2020

Ondertussen hebben we ook een plan klaar voor de heropstart van de lagere school. Alle leerlingen van de lagere school mogen opnieuw naar school komen vanaf maandag 8 juni op dezelfde momenten als onze kleuters. Voor de lagere school organiseren we op vrijdag 5 juni al een proefmoment.

Om alles veilig te laten verlopen is een goede planning belangrijk. Daarom vragen we aan alle ouders om de formulieren achter de onderstaande link in te vullen. Er zijn aparte formulieren voor de lagere school en de kleuterschool. We vragen om voor elk van uw kinderen het juiste formulier in te vullen, ook als u geen opvang nodig heeft. 

Formulier kleuterschool

Formulier lagere school

Heropstart lagere school

•    Al onze leerlingen zijn maandag, dinsdag en donderdag een volledige dag welkom op school. Vrijdag mogen ze een halve dag komen.
•    Op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag zal er een beperkte dagopvang zijn. Alleen door deze momenten in te lassen kunnen we aan de opgelegde maatregelen rond het poetsen van lokalen voldoen.
•    De klasgroep wordt de contactbubbel, dat zullen we ook respecteren tijdens de speeltijden.
•    Eten gebeurt in de klas en de middagpauze zal worden ingekort om elke klas de kans te geven even buiten te spelen.
•    Leerlingen naar school brengen kan tussen 8u15 en 8u45. Leerlingen ophalen kan tussen 15u en 15u45. 
•    Er is geen ochtendstudie, avondstudie of woensdagnamiddagopvang meer mogelijk vanaf 5 juni, ook niet voor de kinderen die tot nu toe van deze opvang konden gebruik maken. We kunnen op die momenten onmogelijk het principe klasbubbel is gelijk aan contactbubbel garanderen.

1ste, 2 de en 6 de leerjaar

Voor deze klassen verandert er tot 4 juni niets. We blijven de regeling van vorige week volgen. Op 5 juni zal in de voormiddag de klasgroep vergroten. Vanaf 8 juni komen deze leerlingen naar school zoals hierboven staat vermeld.

Verdere communicatie

Op maandag 1 juni bezorgen we u een presentatie met alle details voor de heropstart van de kleuterschool
Op donderdag 4 juni bezorgen we u een presentatie met de detailplanning  voor de lagere school.
 

Eerste info heropstart kleuterschool en lagere school

28/05/2020

Kinderen missen hun school en de school mist de kinderen, daar zijn we het allemaal over eens. Het nieuws dat kleuterscholen opnieuw konden openen was dan ook echt goed nieuws. Maar dan kwamen de bijkomende richtlijnen en plots werd het weer een complex verhaal. Sinds zaterdag zijn er dagelijks adviezen gewijzigd of nieuwe adviezen verspreid. Het is niet makkelijk geweest om in die chaos een structuur te vinden, keuzes te maken en een plan uit te werken. De krijtlijnen voor de heropstart van de kleuterschool zijn uitgezet, voor de lagere school zijn we er nog niet helemaal uit. 

Kleuterschool
•    Al onze kleuters zijn maandag, dinsdag en donderdag een volledige dag welkom op school. Vrijdag mogen ze een halve dag komen.
•    Op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag zal er een beperkte dagopvang zijn. Alleen door deze momenten in te lassen kunnen we aan de opgelegde maatregelen rond het poetsen van lokalen voldoen.
•    De klasgroep wordt de contactbubbel, dat zullen we ook respecteren tijdens de speeltijden.
•    Eten gebeurt in de klas en de middagpauze zal worden ingekort om elke klas de kans te geven even buiten te spelen.
•    Kleuters naar school brengen kan tussen 8u15 en 8u45. Kleuters ophalen kan tussen 15u en 15u45.  
•    Er is geen ochtendstudie, avondstudie of woensdagnamiddagopvang mogelijk omdat we het principe 'klasbubbel = contactbubbel' dan niet kunnen garanderen. 
Ouders die opvang nodig hebben op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag kunnen morgen een  opvangformulier invullen. De link naar het formulier zal verschijnen op de website en doorgestuurd worden via smartschool. Maak alleen gebruik van de opvang als het echt niet anders kan.

Lagere school
Voor de lagere school denken we in dezelfde richting.  We bekijken morgen of we voor deze grotere groep alle nog opgelegde veiligheidsmaatregelen kunnen naleven. We bekijken ook of het nog mogelijk  is om de lesdagen van het 1ste , 2de en 6 de lj. volgende week nog uit te breiden als het de week daarna toch weer anders moet. Morgen in de namiddag hopen we jullie ook de krijtlijnen van het opstartplan voor de lagere school te bezorgen.
Ouders van leerlingen uit de lagere school die opvang nodig hebben, kunnen morgen een opvangformulier invullen. De link zal in de loop van de dag op de website verschijnen en doorgestuurd worden via smartschool. Ook hier vragen we nog altijd om alleen een beroep te doen op de opvang als het echt niet anders kan.
We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om zoveel mogelijk naar school te komen, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen en de eigenheid van onze school. 
We hadden jullie graag al iets beter geïnformeerd, maar dat was helaas geen haalbare kaart. Meer info volgt morgen en in het weekend.
 

Een luisterend oor voor ouders

25/05/2020

We beseffen dat jullie momenteel meer dan het beste van jullie zelf vragen en dat is niet evident.  We waarderen dit enorm en willen jullie hiervoor dan ook een dikke pluim geven.  Vanuit het onderwijs proberen we jullie kinderen zo goed als mogelijk mee te ondersteunen.  Weet dat er ook voor jullie mensen klaarstaan op momenten dat het voor jou eventjes te veel wordt of dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Er is een luisterend oor voor ouders! Zowel telefonisch als via chat staan verschillende kindercoaches voor jou klaar.  Meer info vind je op www.kindercoachgilde.nl/belgie of fb @luisterendoorvoorouders! Je doet het fantastisch!

Update 23 mei

23/05/2020

Gisteren werd het nieuws gelanceerd dat vanaf 2 juni de kleuterschool volledig heropend en dat in de lagere school alle leerjaren gedeeltelijk opnieuw naar school mogen. Heugelijk nieuws voor iedereen.

Aan deze uitbreiding zijn echter nog steeds heel wat maatregelen verbonden die pas vandaag duidelijk werden. Het heugelijke nieuws blijkt een toch een complex verhaal te zijn.

Wij hadden vanaf 2 juni een uitbreiding voorzien naar volledige dagen voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar.  De plannen daarvoor lagen klaar, maar moeten nu volledig worden herzien. Maandag beginnen we met volle moed aan het opstellen van een volledig nieuw plan. 

We weten dat jullie verwachtingen hoog zijn, maar we durven te hopen dat jullie ook realistisch zijn.  Wij zullen ons uiterste best doen om alle kinderen de kans te geven om op een veilig manier opnieuw naar school te komen. Het zal niet eenvoudig zijn om deze puzzel te leggen en het wordt een race tegen de tijd.

We proberen jullie zo snel mogelijk te informeren over wat al dan niet haalbaar is voor onze school. 
 

Dag en uur afhaalmoment gewijzigd

17/05/2020

Vanaf 18 mei gaat het wekelijkse afhaalmoment door op maandag en niet meer op dinsdag.
We werken  ook met nieuwe uren om contact tussen ouders en leerlingenbubbels te vermijden.
Volgende afhaalmoment : maandag 18 mei  in de voormiddag tussen 9u en 11u30 en in de namiddag tussen 13u30 en 15u. 
Voor de kleuterschool, het 3de leerjaar  en het 6 de leerjaar zijn er deze week geen nieuwe materialen.   
Voor het 1ste, 2de, 4de en 5de leerjaar zijn er wel nieuwe materialen.

Verduidelijking heropstart

13/05/2020

Gisteren werden de regels voor de kleuteropvang versoepeld. We hebben met het hele team hard gewerkt om een goed opstartplan uit te werken. Wij zullen ons zeker tot 29 mei aan dat plan houden.

We hebben alle afspraken rond de heropstart van het 1ste, 2de en 6 de leerjaar en de dagopvang vanaf 18 mei even voor u samengevat in een powerpointpresentatie. Deze kan u downloaden via deze link of u kan de PDF versie bekijken via deze link. Morgen kan u ook nog een filmpje verwachten. 

Ouders die nood hebben aan dagopvang voor hun kind tussen 18 mei en 29 mei mogen niet vergeten in te schrijven voor de opvang. Het kan nog via deze link tot vanavond 23u.  Morgen (donderdag) stellen we de bubbels samen en die worden de komende twee weken niet meer gewijzigd.
 

Zo word je Corona-kolonel !

10/05/2020

Onze Vlaamse kinderartsen hebben een campagne opgestart om kinderen op een fijne manier te laten kennismaken met alle regels die ze  gaan moeten volgen als ze naar de klas of de opvang gaan.
Elke dag verschijnt er een nieuwe regel op youtube. Als je vandaag start is je kind een echte Corona-kolonel  op 15 mei.
https://www.youtube.com/channel/UC-4XZ3OeXqUMoJOlFz0msEQ
 

Heropstart school 15 mei

09/05/2020

Onze school herstart, wat betekent dat voor jou en je kind?

lees de brief hier

Herinnering bevraging en vraag om geduld

06/05/2020

Om de heropstart van de school te plannen, is het erg belangrijk om een goed zicht te hebben op de opvang. De grootste uitdaging in het hele plan is namelijk het scheiden van de opvang en de leerlingen die terug naar de klas mogen komen.
Daarom wil ik u nogmaals vragen om onze bevraging in te vullen voor donderdag 7 mei 12u. Dat kan via deze link.

We beseffen dat er nog veel onduidelijkheid is en vermoeden dat u heel wat vragen heeft.  Toch willen we u vragen nog even geduld te hebben.  Morgen is er opnieuw een overleg op het kabinet van de minister. We hopen daarna duidelijkheid te krijgen over o a het al dan niet verplicht aanwezig zijn op school van  leerlingen uit L1, L2 en L6, het organiseren van speeltijden, het scheiden van de contactbubbels, het organiseren van speeltijden, ... Dit is ook voor ons nog heel vaag en onduidelijk op dit moment.

In het weekend mag u meer info verwachten over hoe we de heropstart gaan organiseren. 
 


Met vriendelijke groet

Inge Vekemans
Directeur 
 

Update 3 mei

03/05/2020

Stand van zaken heropstart scholen

•    Momenteel werken we volop aan de verplichte risicoanalyses die moeten uitwijzen of we de school al dan niet kunnen heropenen. De combinatie opvang en contactonderwijs is niet evident. Om een zicht te krijgen op  het aantal kinderen in de opvang maar ook in de klas organiseren we een nieuwe bevraging.. Mogen we u vragen via deze link de bevraging voor elk van uw kinderen  op onze school in te vullen.

•    We hopen u ten laatste op 9 mei een definitief plan van aanpak door te sturen. 

Opvang

•    Als u opvang nodig heeft volgende week. Gelieve dat dan via mail of smartschoolbericht aan te vragen bij de directie. Kindjes die onverwacht worden gebracht kunnen we niet toelaten in de opvang.

Afhaalmoment

•    Dinsdag 5 mei is er opnieuw een afhaalmoment tussen 9u en half 4. Er zijn nieuwe materialen voor alle klassen behalve voor de tweede kleuterklas. Bundels die de kinderen thuis hebben afgewerkt mogen dan ook worden binnen gebracht. Wij zorgen ervoor dat deze bij de leerkrachten terecht komen.

Smartschool live

•    Klik hier voor het schema van de  smartschoollive - sessies 
 

Veilig herstarten, we werken eraan.

02/05/2020

Gemeenschappelijke communicatie voor alle ouders met kinderen in Mechelse basisscholen

Het opstarten van de school wordt een huzarenstukje.  De voorbije week is er al heel wat overleg geweest maar ook de volgende week wordt het nog hard werken. Alle Mechelse basisscholen werken momenteel samen. We hebben een gemeenschappelijke brief opgesteld die u hier kan terugvinden
In de loop van het weekend volgt nog bijkomende info. 
 

Update 26 april

26/04/2020

Volgende week is er een ophaalmoment op dinsdag 28 mei tussen 9u en 15u30.
Opgelet, er zijn alleen nieuwe materialen voor de derde kleuterklas, het tweede leerjaar, het vierde leerjaar, het vijfde leerjaar en het zesde leerjaar. Alle andere kleuterjaren en leerjaren hebben geen nieuwe materialen omdat ze reeds bundels voor twee weken hadden voorzien.
Achter deze link vindt u ook het schema van de smartschool live-sessies.  
Opgelet, vrijdag 1 mei is de school gesloten en wordt er geen opvang voorzien. 
 

Update 25 april

25/04/2020

Na de veiligheidsraad van gisteren weten we  dat de scholen vanaf 18 mei opnieuw mogen opstarten met daarbij de mogelijkheid om een proefdag te organiseren op 15 mei. Aan deze opstart zijn  heel wat voorwaarden verbonden waaraan de school moet voldoen. Wij nemen deze voorwaarden zeer ernstig. 

Zodra  het aangepaste draaiboek van de overheid op school toekomt, starten we met het opstellen van een plan van aanpak. Er gaat heel wat overleg op verschillende niveau's nodig zijn en dat vraagt veel tijd.  We gaan die tijd ook nemen want we willen jullie een goed doordacht plan voorleggen. 

We beseffen heel goed dat de heropstart van de scholen voor heel wat bezorgdheden zorgt bij ouders, bij de kinderen zelf maar ook bij de leerkrachten en het bestuur van de school. Al deze partijen hebben ook nog heel wat vragen die ik nu nog niet kan beantwoorden. Er zijn nog teveel onduidelijkheden die in de loop van de komende dagen hopelijk worden uitgeklaard.

Wat ik met zekerheid kan zeggen is dat wat de aanpak ook zal zijn de gezondheid en het welzijn van kinderen, ouders en leerkrachten blijf het belangrijkste uitgangspunt. We zullen met zekerheid ook de opstartvolgorde  6 de leerjaar, 1ste leerjaar, 2de leerjaar respecteren al dan niet in verschillende fases.

Tot mijn spijt kan ik vandaag onmogelijk zeggen wanneer ik jullie het definitieve plan van aanpak kan bezorgen. We doen uiteraard ons best om het binnen een redelijke periode klaar te krijgen.  
Nog enkele mededelingen  voor volgende week:
•    Opvang voor de volgende week graag dit weekend via mail aanvragen. We kunnen niet toestaan dat er plots kinderen in de opvang staan die niet vooraf werden aangemeld.
•    Volgende week is er opnieuw een ophaalmoment op dinsdag 28 april. Opgelet, er is niet voor elk jaar nieuw materiaal voorzien. Morgen verschijnt op deze pagina een overzicht zodat u weet of het al dan niet zinvol is dat u langskomt. Alle materialen zullen ook weer beschikbaar zijn via de website.
•    Omwille van de regelmatige overbelasting van smartschool zijn er ook enkel wijzigingen in het schema van de live-sessies. Het nieuwe schema verschijnt morgen op deze pagina.
Tot slot wil ik jullie nog bedanken voor jullie inzet thuis. Veel leerkrachten melden me dat ouders heel veel moeite doen om hun kinderen thuis te ondersteunen. Weet dat wij dat heel erg waarderen.

Blijf gezond en geniet van het weekend en het mooie weer.


Met vriendelijke groet

Inge Vekemans
Directeur 
 

Zorg en steun voor ouders

23/04/2020

Nu leerlingen onderwijs op afstand krijgen, betekent dat voor jou als ouder of verzorger dat je je kind(eren) intensiever moet begeleiden. Mogelijk heb je ook nog je eigen werk op afstand en moet je productief zijn. Of, als je geen werk hebt: misschien pieker je hoe je het hoofd boven water houdt. En waarschijnlijk maak je je zorgen om de gezondheid van jezelf, je kinderen, je familie en je vrienden. De nieuwe situatie vraagt om aanpassingsvermogen en gaat vaak gepaard met (soms intense) emoties.

Bekijk de adviezen

Hoe deelnemen aan een Smartschool Live sessie?

19/04/2020

Wil je deelnemen aan een Smartschool Live sessie? Bekijk de video hoe je aan de slag gaat.

 

Update 18 april Lagere school

18/04/2020

Vanaf maandag gaan we aan de slag met pretaching.  Dat betekent dat uw kind nieuwe leerstof krijgt aangeboden die het zelfstandig moet verwerken. Als de scholen opnieuw mogen openen zullen we die leerstof wel opnieuw opnemen om te kijken of de  leerstof wel degelijk is begrepen. 

Hoe pakken we dit aan?
Smartschool wordt belangrijk. We gaan aan de slag met smartschoollive vanaf het derde leerjaar.  De leerkrachten organiseren sessies met de ganse klas, het ganse leerjaar of met een beperkte groep op vooraf afgesproken momenten. Op die manier kunnen we uitleg geven bij taken, korte lesje geven of vragen van leerlingen beantwoorden. Opgelet, Juf Alix probeert vrijdag toch ook een sessie uit met haar klas. 
Ook de website blijven we ter ondersteuning gebruiken. U vindt er nog steeds alle bundels en bijlagen terug maar ook linken naar oa instructiefilmpjes , een digitale klas, ...
De aanpak verschilt een beetje van klas tot klas.  Leerkrachten hebben de vrijheid gekregen om het op hun eigen manier aan te pakken op basis van hun eigen vaardigheden maar vooral ook op basis van hun klasgroep en klaswerking. 

Wat vindt u op de website?
1ste leerjaar : nieuwe bundel + link naar de ondersteunende website met instructiefilmpjes, verbetersleutels ...
2 de leerjaar : nieuwe werkblaadjes en de link naar de digitale klas
3 de leerjaar : nieuwe bundels en planningen 
4 de leerjaar : weekplanning en de link naar instructiefilmpjes
5 de leerjaar :  nieuwe bundel 
6 de leerjaar : bijlage per dag

Als deze materialen kan u ook op papier krijgen. Er is een nieuw afhaalmoment op dinsdag 21 april tussen 9u en 15u30 op de kleine speelplaats van de secundaire school.

Via de media heeft u waarschijnlijk al vernomen dat er verwacht wordt dat u ongeveer twee uur per week ondersteuning biedt aan uw kind. We willen daar geen tijd op kleven. We gaan ervan uit dat u zelf bepaalt hoe en hoelang u met kind aan de slag gaat. Sommige kinderen gaan veel meer dan twee uur ondersteuning nodig hebben andere minder. Wij hopen vooral dat u beseft dat het belangrijk is om uw kind te ondersteunen en dat u uw kind motiveert om zijn of haar schooltaken uit te voeren. Via diezelfde media zal u ook wel gehoord hebben dat u kind 4 uur per dag aan schoolwerk moet besteden. Ook dat zal sterk verschillen van kind tot kind. Wij raden u aan om een dagplanning te maken die een mooi evenwicht biedt tussen werken en ontspanning. Als u bij dit alles nog vragen heeft, contacteer dan gerust de leerkracht.

Wat met de opvang?
De opvang op school blijft doorgaan voor kinderen van ouders die in de zorgsector, de voedingssector  of de distributiesector werken.  Heeft u opvang nodig contacteer dan vooraf de directie.
Achter deze link vindt u ook het schema met de momenten waarop de livesessies doorgaan.

Blijf gezond en veel succes met de nieuwe materialen. 

Update 18 april kleuterschool

18/04/2020

Vanaf maandag gaan we aan de slag met preteaching. We zijn er klaar voor en we hopen u ook.

Een kleuter achter de computer bij de les houden is erg moeilijk. We hebben er dan ook voor gekozen om te blijven werken met bundels en filmpjes . Deze bevatten nu wel wat nieuwe leerstof. Als de scholen  opnieuw openen zullen we die leerstof wel terug opnemen. Je kan alles  terugvinden op onze website of afhalen op dinsdag tussen 9u en 15u30. 

Onder het tabje leerlingen op de website vindt u de volgende materialen terug : 
•    Ko en K1 : Filmpjes door de leerkrachten gemaakt en een bundel. (Deze filmpjes zijn ook leuk voor de andere kleuterjaren)
•    K2 : Filmpjes door de leerkrachten gemaakt en een bundel
•    K3 : Bundeltjes, legokaarten een bingokaart, planningen en een safarikaart
Voor de onthaalklas en 1ste kleuterklas hebben we ook knutselpakketjes gemaakt. Die worden door de leerkrachten zelf thuisgebracht. Ook juf ilke en juf Katleen  komen zelf materiaal brengen bij hun leerlingen.

Via de pers heeft u waarschijnlijk al vernomen dat van ouders wordt verwacht dat ze ongeveer twee uur met hun kind werken aan de schooltaken. Zelf willen wij daar geen tijd op kleven. Wij gaan er vanuit dat u zelf wel kan bepalen hoe en hoelang u met uw kind aan de slag gaat. We hebben geprobeerd om variatie in de bundels en de  taakjes te brengen. Er kan op papier gewerkt worden of digitaal maar er zitten ook  leuke activiteiten in om samen te doen. Het belangrijkste is dat u, uw kleuter structuur geeft want dat hebben kleuters hard nodig. We raden u dan ook aan om werkmomentjes bewust in de plannen. Blijf uw kleuter stimuleren en probeer de band met de school warm te houden. Heeft u hierbij nog vragen contacteer dan zeker de leerkracht. 

Ondertussen blijft de opvang op school doorgaan voor kinderen van wie de ouders in de zorgsector, de voedingssector of de distributiesector werken. Contacteer de directie vooraf  via smartschool of email als u opvang nodig heeft.
Blijf gezond en veel succes met de nieuwe materialen. 
 

Update 15 april

15/04/2020

Het was een beetje een teleurstelling om de beslissingen van de veiligheidsraad vandaag te horen. Beslissingen rond onderwijs zijn uitgesteld tot volgende week. We hadden het allemaal graag anders gezien.

Concreet betekent het dat de scholen voorlopig gesloten blijven tot en met 1 mei. We zullen opvang blijven voorzien voor kinderen uit de reeds eerder bepaalde groepen. We zijn echter ook verplicht om nieuwe leerstof aan te bieden via pre-teaching. Wat dat inhoudt, kan u lezen in de brief de link hieronder. De brief is beschikbaar in verschillende talen (zie hieronder). Een deel van de pre-teaching zal gebeuren via instructiefilmpjes op onze website maar ook via smartschool-live voor bijvoorbeeld vragenuurtjes.Momenteel zijn we druk bezig met het voorbereiden van het pre-teaching gebeuren. U ontvang nog verdere richtlijnen de komende dagen. Zo werken we onder andere aan een vast uurschema voor de live-sessie , een handleiding voor ouders om met smartschool-live om te gaan, richtlijnen voor ouders om thuis de pre-teaching te ondersteunen  ... . De resultaten van de enquête zijn hierbij belangrijk.Verder blijven we ook nog werken met bundels en weekplanningen. De wekelijkse afhaalmomenten op dinsdag blijven doorgaan zodat u makkelijk aan de werkboeken en bundels geraakt.
Donderdag is er ook nog een overleg voorzien tussen de directies van de verschillende Mechelse scholen om de aanpak een beetje op elkaar af te stemmen. 
Blijf gezond en geniet nog een paar dagen van de paasvakantie en het bijhorende zonnetje.

 

Arabisch

Engels

Frans

Nederlands

Perzisch

Pools

Roemeens

Russisch

Spaans

Turks

Oefenen op lezen en begrijpend lezen 3de; 4de,5de en 6de

13/04/2020

Kits en Klap combineren actualiteit en begrijpend lezen
Maak nu gebruik van de gratis online edities
Met gratis werkbladen en een online nieuwsquiz
Klap = 3de-4de leerjar
Kits = 5de-6de leerjaar 

Link naar Kits en Klap

Lockdown Games

08/04/2020

Een grappig fotospel waarbij gezinnen het binnen tegen elkaar kunnen opnemen en dat helemaal gratis. Via digitale kanalen krijgen de kinderen allerlei gekke doe-opdrachten en hersenkrakende raadsels. 
https://dasbox.nl/lockdowngames/doe-mee/?mc_cid=9dc6624b0a&mc_eid=e1ea03d865
 

Paasvakantie challenge

08/04/2020

Een leuke uitdaging voor elke dag van de paasvakantie.

Bekijk de challenge

Paasvakantie

06/04/2020

Beste ouder(s)

De paasvakantie is begonnen. Tijd  voor de kinderen om tot rust te komen. De werkboeken en werkbundels mogen even aan de kant. Het is nu tijd voor ontspanning.  De opvang op school loopt gewoon door maar ook daar ligt het accent nu op sport en spel.
We willen jullie graag bedanken voor de voorbije drie weken. Jullie hebben het leren van jullie kinderen in eigen handen moeten nemen. We beseffen maar al te goed dat dat niet eenvoudig is. Hopelijk brengt de paasvakantie ook voor jullie een beetje rust.

Het team stelt het goed. Juf Katrijn is opgenomen in het ziekenhuis maar het gaat de goede kant uit. Ook wij gaan het even wat rustiger aan doen toch blijven we bereikbaar via e-mail en via smartschool. Er is ook alle dagen permanentie voorzien aan het onthaal van de school. Tussen 9u en 16u kan u de school dus ook telefonisch bereiken.

We weten voorlopig nog niet hoe het na de vakantie verder gaat. Vanuit de overheid ontvangen we echter steeds meer informatie over afstandsleren en digitale pre-teaching.  Binnen het team bekijken we momenteel hoe we dat kunnen aanpakken. In de loop van volgende week willen we jullie daarover ook even bevragen. Er is een proefenquête lopende voor het zesde leerjaar. Als we deze enquête als goed beoordelen lanceren we ze volgende week voor alle ouders en op verschillende platformen.  
In de loop van de tweede week van de paasvakantie hopen we jullie duidelijker  te kunnen informeren.
Zorg ondertussen goed voor jezelf en je naasten, blijf gezond en veilig en blijf de moed er in houden. We komen er samen wel door. 
Geef jullie kinderen een dikke knuffel van ons want ze worden heel erg gemist.  


Met vriendelijke groet

Inge Vekemans
 

Leuke knutselactiviteit

02/04/2020

Zoek je nog een leuke knutselactiviteit? Knutsel dan eens een Octopus! Via de Octopus Pinterestpagina kan je heel wat ideeën en tips vinden. Knutselen kan bovendien ook in je tuin of op je terras, in de zalige lentezon. Stuur een foto van het kunstwerk, met je naam en adres naar info@octopusplan.be en misschien win je nog een leuke prijs! 
pinterestpagina
 

Geniet en leer van de natuur !

31/03/2020

Help je kinderen om deze 50 dingen te realiseren voor ze 12 jaar zijn. je kan nu starten en verdere afvinken na deze coronaperiode. 
50 dingen - kaart  natuurpunt

Ga eens op tuinsafari. probeer zoveel mogelijk kriebeldiertjes  te ontdekken Wil jij weten hoe het kriebeldiertje heet? Gebruik dan ObsIdentify: de natuurherkenner in je broekzak. In Karrewiet leggen we je uit hoe eenvoudig het werkt. Download: iObs (iOS) en ObsIdentify (Android). 
 

De Ketnet-klas

29/03/2020

Ketnet biedt heel het jaar door online reeksen aan die door leerkrachten gebruikt worden in de klas. Nu de scholen gesloten zijn, zet Ketnet ze speciaal voor de kinderen en hun ouders nog eens extra in de kijker.

https://www.ketnet.be/doen/educatief-aanbod
 

De survivalacademie stelt een gratis doebox ter beschikking voor gezinnen

28/03/2020

De survivalacademie stelt een gratis doebox ter beschikking voor gezinnen. 

Er werd gekozen om met 3 verschillende mappenstructuren te werken in google drive

Er is een doebox met honderden concrete doe-dingen (knutselen, koken, in de tuin,...)
https://drive.google.com/open?id=1YMgO6b_IdjIYMZavzdhd-3xkdwJivXz4
 
Graag vullen we deze doebox aan met dingen die jullie aanreiken. Deze kunnen worden geplaatst op 
https://drive.google.com/open?id=1ejk35LZkuBdS2jnlAnglFvbS9XeqIFSi
 
Daarnaast hebben we éénvoudige schoolse afdrukblaadjes verzameld:
https://drive.google.com/open?id=1VFzvVTBFunLnFTgj2hqJimhikPa_8_ZZ


 

Gratis digitaal kamp tijdens de paasvakantie

28/03/2020

Je werkt dan wel thuis, maar wat met de kinderen tijdens het paasverlof? 
De organisatie YES organiseert een DIGICAMP  om jullie in de opvang van de kinderen te ondersteunen.  
Met het digitale kamp kunnen kinderen ook van thuis op een veilige en gezonde manier keiveel plezier beleven!
Zo hebben zij fun en kan jij toch wat rustiger doorwerken. 
Tijdens het (gratis!) DIGICAMP bezorgen zij de kinderen een dag boordevol toffe activiteiten, van 09u00 tot 16u00. Net zoals op fysieke kampen dus, maar dan in een online jasje! 
Het team is momenteel druk in de weer om allerlei sport- en spelactiviteiten te bedenken die de kinderen gewoon van thuis kunnen doen, met spullen die je in huis hebt. Handig toch? Via de gloednieuwe blogpagina ontvangen ze de activiteiten en opdrachten via livesteam, video en foto’s. 

? Het kamp is helemaal gratis 
? Van 4 tot 15 jaar 
? Maandag - vrijdag van 09u00 tot 16u00 
? Elk uur verschijnt er een nieuw spel of uitdaging. Eens die bekend is, kunnen de kinderen gewoon zelfstandig aan de slag! 

Ze  zijn 100% klaar om alle kinderen een leuke tijd te bezorgen!

Schrijf je gratis in via deze website
 

Knutselen

28/03/2020

En bezoekje brengen aan het industiriemuseum kan nu niet. Daarom bezorgt het museum jullie enkel leuke doe-tips voor thuis.

Klik hier

Lees- en doetips voor thuis | Industriemuseum

Door de bijkomende maatregelen rond het coronavirus is het Industriemuseum voorlopig tot en met 3 april gesloten. Op zoek naar leuke lees- en doetips voor thuis?
www.industriemuseum.be
 

Nog meer theater in je living

28/03/2020

Dankzij cultuurconnect kan je genieten van mooie voorstellingen in je eigen huiskamer. 
Er is een aanbod voor ouders maar ook een ruime keuze aan familievoorstellingen.

Klik hier

Podium aan huis

Met deze voorstellingen voor jong en oud ben je even zoet en kom je ontspannen de komende weken door. Kunst- en cultuurhuizen en gezelschappen bundelen hun krachten om jou virtueel te ontroeren en te ontspannen. Een opname kan moeilijk tippen aan de magie van een live beleving, maar het zijn speciale tijden. Geraak je niet meer in de zaal, dan komt de zaal tot bij jou.

www.podiumaanhuis.be
 

Actueel bijbelverhaal: veertigdagentijd

28/03/2020

Een verhaal en bijhorende activiteiten passend bij deze ongewone periode. 
Het verhaal is bedoeld voor kinderen van de lagere school en hun ouders.

Lees het verhaal

Update 27 maart

27/03/2020

Tot 3 april 2020 blijven de lessen geschorst. Vanaf 6 april 2020 start de paasvakantie. Tijdens de vakantie loopt de opvang op school gewoon door, ook op paasmaandag.

Wat de opvang betreft blijft het basisprincipe van toepassing: leerlingen die thuis kunnen opgevangen worden, blijven thuis. Kleuters en leerlingen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer en veiligheidsdiensten) kunnen voor opvang terecht op school.

De opvang zal op vrijwillige basis worden verzorgd door leerkrachten van de school. Tijdens de opvang in de paasvakantie is het niet de bedoeling dat er ‘lesopdrachten’ onder welke vorm dan ook aangeboden worden. De nadruk ligt op sport, spel en creatief bezig zijn met extra veel aandacht voor de geldende hygiënemaatregelen. Kinderen die ziek worden tijdens de opvang of symptomen vertonen, moeten onmiddellijk door de ouders worden opgehaald.

We kiezen bewust voor een opvang in de eigen school. Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen - die dus eerder al contact hadden - de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een 'contactbubbel.' Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming).

Op dinsdag 31 maart organiseren we opnieuw een afhaalmoment tussen 9u en 15u30  op de kleine speelplaats. We zorgen voor extra materialen om uw kinderen in de paasvakantie bezig te houden ( spelletjesbundels, kleurplaten , knutselopdrachten,...) Tijdens de paasvakantie organiseren we geen afhaalmoment. 

In de loop van het weekend verschijnen er weer nieuwe tips voor ouders op de website en vullen we  de pagina leerlingen aan met nieuwe materialen voor week 3 en de paasvakantie.

Laat ons zeker weten of je opvang nodig hebt, zowel voor komende week als voor de paasvakantie. Indien mogelijk graag via mail inge.vekemans@scheppers-mechelen.be of via een smartschoolbericht. 

Als de veiligheidsraad straks nog bijkomende of strengere maatregelen neemt die een invloed hebben op het schoolgebeuren dan volgt er later dit weekend nog een  nieuwe update.

Hopelijk verkeren jullie allemaal nog in goede gezondheid, als dat niet het geval is wensen we jullie graag een spoedig herstel toe.

Zorg goed voor jezelf, voor je gezin, voor elkaar!
 

De jeugdboekenmaand gaat online verder

25/03/2020

Nu we door het coronavirus niet meer naar school en naar de bib kunnen en alle auteurslezingen zijn afgelast, brengen ze de auteurs en illustratoren gewoon naar jullie huiskamers.  Op Jeugdboekenmaand-YouTube vind je filmpjes van auteurs en illustratoren die voorlezen, vertellen, teken- en knutseltips geven, live illustreren ... Elke dag komen er nieuwe filmpjes bij. 

https://www.youtube.com/channel/UCMn4mJNab1rePj4Jrpqu_Zw/

https://www.youtube.com/frankdaenen?mc_cid=1bd2eeda54&mc_eid=333229e3a0
 

Update 23 maart - bundels af te halen op school op 24 maart

23/03/2020

Afhaalmoment dinsdag 24 maart 2020 tussen 9u en 15u

Op papier te verkrijgen op school :

Kleuters

• Onthaalklas en 1ste kleuterklas : nieuwe bundel voor week 2
• 2de kleuterklas : nieuwe bundel voor week 2
• 3de kleuterklas : nieuwe bundels schrijfmotoriek voor week 2 + bingokaart
• Voor alle kleuters : bewegingsbingo en bewegen met Jules

Lagere school

• 1ste leerjaar : werkbundel tot 3 april + weekschema 2
• 2de leerjaar : weekschema week 2
• 3de leerjaar : weekschema week 2 + verbetersleutels van alle bundels
• 4de leerjaar : weekschema week 2
• 5de leerjaar : werkplanning + praktische tips
• 6de leerjaar : opdracht actua + weekschema week 2 + Kom maar bij de club
• Voor alle klassen : Thuisopdrachten bewegen 2

Voor iedereen die dat wenst :

• Kleurplaten en postkaartjes

Leesboeken en luisterboeken

22/03/2020

Fundels geeft 17 boeken cadeau tot begin april. Bij het beginscherm klik je door op ”doorgaan zonder aanmelden” en daar kan bovenaan de boeken downloaden. Bij elk boek krijg je de optie om te kijken, een spel te spelen of te tekenen. Voor grotere kinderen is er ook de optie om het boek zelf te lezen. ( via de fundels app )

Op de website van het geluidshuis kan je gratis drie luisterverhalen, kleurplaten en werkblaadjes vinden. Deze worden af en toe gewisseld, dus ga zeker om de zoveel tijd eens kijken.  https://www.geluidshuisuitgeverij.com/binnenpret

Op de kindersite van wepboek.nl kan je gratis geanimeerde kinderboeken voor de kleuters bekijken.  Klik op het boek en de animatie start. https://www.wepboek.nl/kindersite/
 

Gratis online toneelvoorstellingen voor alle leeftijden

22/03/2020

Omdat de meeste kinderen heel graag naar toneelvoorstelling gaan kijken en dat nu niet kan, zijn er deze alternatieven : 

Theater Tomaat op facebook :    https://www.facebook.com/watch/Theatertomaat/
(elke weekdag om 10u een nieuwe voorstelling)

Theater Froe- Froe : https://vimeopro.com/janbosteels/theater-froe-froe
wachtwoord Froefroe 

Figurentheater : De Maan : https://www.demaan.be/nl/production/9671/de-tuin-van-de-walvis
Onderaan deze pagina vindt u de volledige voorstelling
 

CLB gesloten maar bereikbaar

22/03/2020

Het CLB is gesloten, alle medewerkers werken van thuis uit. 
U kan het CLB telefonisch bereiken via het nummer 015/418911 of via mail mechelen@clbkompas.be
 

Bekijk ook de Tips van het CLB

BINGEL : oefenplatform leerlingen lagere school

22/03/2020

Bingel is het leerplatform van uitgeverij Van In. Zij stellen het platform gratis open voor alle kinderen.
Onze leerlingen zijn normaal al vertrouwd met Bingel en leerkrachten zetten momenteel ook taken klaar op dit platform..
Nog niet aan de slag met Bingel of u weet niet hoe op Bingel te geraken, onderstaande link kan je daarbij helpen.
https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/bingel-voor-ouders/?utm_source=Uitgeverij+VAN+IN+-+Basisonderwijs&utm_campaign=d262887933-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_10_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5d850e7a94-d262887933-39764897
 

Info in andere talen dan het Nederlands

22/03/2020

Voor mensen die niet zo goed Nederlands spreken en verstaan zijn er vertalingen van de poster "besmetting voorkomen'
te vinden op de website van integratie en inburgering. Je kan er ook een samenvatting terugvinden van de maatregelen die de overheid heeft genomen op 18 maart 2020 en dat in 17 verschillende talen  (Roemeens, Bulgaars, Albanees, Chinees, Arabisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Turks, Russisch, Bulgaars, Somali, Pasjtoe, Farsi, en Dari.

https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
 

KLASCEMENT : Hulp voor ouders bij thuisopvang van hun kinderen

22/03/2020

Klascement is een platform vol leermiddelen voor  leerkrachten. Zij stellen hun platform nu ook open voor ouders.
Via deze link https://www.youtube.com/watch?v=FOqb7nX6jbU&feature=emb_title komt u te weten hoe u op het platform terecht kan.
 

Update 21 maart

21/03/2020

Maatregelen coronavirus

Momenteel komen er geen nieuwe richtlijnen van de overheid  meer binnen. Alle eerder gecommuniceerde maatregelen blijven geldig. Wij  willen jullie bedanken voor de ongelofelijke inspanning die jullie doen om zelf de kinderen op te vangen. Met slechts een maximum  van 11 kindjes aanwezig kunnen we alleen maar zeggen dat onze ouders hun verantwoordelijkheid opnemen.

Opvang op school

Voor de volgende week kunnen we opvang garanderen voor de kinderen uit de voedingssector, de distributiesector, de zorgsector en medische sector. U dient de opvang vooraf aan te vragen bij de directie via een mailtje of smartschoolbericht. Er is ook opvang  voorzien op woensdag ook al stond daar een pedagogische studiedag gepland.

Telefonische bereikbaarheid school en directie

Tijdens de schooluren kan u de school telefonisch bereiken via het nummer 015/287910, het onthaal is bemand. U kan tijdens deze uren ook rechtstreeks de directeur bereiken via het nummer 015/287928.

Nieuw communicatiemiddel

Vanaf dit weekend is er een facebookpagina basisschool Scheppers Mechelen waarop we allerlei nieuwtjes van de school zullen posten. Het beheer van deze pagina ligt bij twee leerkrachten waarvoor mijn dank want zelf kan ik er op dit moment geen nieuw communicatiemiddel bijnemen. 

Verdere communicatie

De coronapagina voor ouders op de website, te bereiken via de zin in de “I love Scheppers” - foto” wordt het belangrijkste communicatiemiddel. In de loop van de komende dagen en weken zullen we daarop onder andere tips voor ouders, om hun kroost bezig te houden, plaatsen . We proberen steeds met een duidelijke titel te werken zodat u alleen die boodschappen moeten bekijken die voor u interessant kunnen zijn. Echt belangrijke en dringende mededelingen verstuur ik ook nog via een smartschoolbericht

Ophaalmoment afgedrukte materialen

Dinsdag 24/3/20 organiseren we opnieuw ophaalmomenten. U kan deze keer langskomen tussen 9u en 15u.

Omwille van de veiligheid zullen we het ophaalmoment organiseren op de kleine speelplaats van de secundaire school, in openlucht dus. U kan de school binnenkomen via de blauwe poort daarna neemt u de eerste deur aan de linkerkant. Wij vragen om de afstandsregel te respecteren. Maandag stuur ik een lijst met beschikbare materialen door via smartschool. De lijst zal ook op de website verschijnen. Zo weet u of u naar school moet komen of niet. Er zijn ook nog materialen beschikbaar van de voorbije week.

Digitaal leren

Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar blijft het belangrijk dat ze zelf hun smartschoolaccount blijven opvolgen.  Voor de andere leerjaren verschijnen er dit weekend nieuwe materialen en correctiesleutels op de website.                                                                                                            
Voor alle kleuterjaren verschijnt er in de loop van het weekend nieuw materiaal op de pagina leerlingen op de website. Deze bundels zijn ook allemaal op papier te verkrijgen tijdens het afhaalmoment.

Warme oproep

Ouders in nood

Als u weet heeft van ouders die niet op smartschool kunnen, die niet beschikken over een laptop of internet, die thuis geen teken- of knutselmateriaal hebben,  die dreigen sociaal geïsoleerd te geraken, …, laat het weten aan de directie. Wij kunnen helpen. 

Voedselpakketten

Sommige van onze ouders zijn afhankelijk van voedselpakketten. De organisaties die voor deze voedselpakketten zorgen zijn momenteel allemaal gesloten. De stad heeft dit overgenomen maar er zijn tekorten. Wie verse groenten en fruit, zuivelproducten (langer dan drie dagen houdbaar), non-alcoholische dranken, conserven, droge voedingswaren, zeep, zakdoekjes, tandpasta of poetsproducten kan missen mag deze op school afgeven aan de blauwe poort Melaan op maandag 23 maart en maandag 30 maart  tussen 15u en 18u.Wij verzamelen alles en brengen het dan op dinsdagochtend naar het inzamelpunt van Foodsavers. We raden aan om te voet of met de fiets te komen dat is weer een extra bewegingskans.

Update 18 maart

18/03/2020

Wij blijven op school noodopvang organiseren.

Het aantal leerkrachten waarop we  beroep kunnen doen is ondertussen al sterk gedaald.
We vragen dus met aandrang om alleen van de opvang gebruik te maken als het echt niet anders kan.
Bij twijfel zullen wij u om een attest van uw werkgever vragen.

Om de opvang te plannen is het noodzakelijk dat we vooraf weten hoeveel kinderen we in de opvang kunnen verwachten. Gelieve zo snel mogelijk, via mail of smartschoolbericht,  door te geven wanneer u opvang nodig heeft in de week van 23 tot 27 maart.  ( ten laatste zaterdag 21 maart om 16u ).  

Het onthaal blijft tijdens de schooluren bereikbaar via het gekende telefoonnummer 015/28 79 10.

 

Update 17 maart

17/03/2020

De veiligheidsraad heeft een aantal nieuwe en strengere maatregelen uitgesproken.

Voor de scholen zijn er geen bijkomende maatregelen aangekondigd.  Wij hebben tot op heden ook nog geen bericht  van de overheid ontvangen. 
Wij blijven voorlopig opvang voorzien voor de kinderen uit de eerder genoemde groepen.

We moeten wel bijkomende maatregelen nemen om de veiligheid van onderhoudspersoneel en de leerkrachten te garanderen.  We hopen hierover morgen meer te weten te komen.  

We  blijven u dus vragen om alleen van de opvang gebruik te maken als het echt niet anders kan.  

Gelieve ons ook via mail of een smartschoolbericht te verwittigen indien er wijzigingen zijn in de opvangmomenten die u reeds heeft doorgegeven. 
 

Update 16 maart

16/03/2020

Nu we een zicht hebben op het aantal aanwezige kinderen hebben we een concrete planning opgesteld voor de komende weken. Elke maandag herbekijken we deze planning en volgen er mogelijk aanpassingen. 

!!! Vanaf 17 maart gaat alle opvang door in de gebouwen van de kleuterschool.

Afhalen schoolboeken en andere materialen

Elke dinsdag tussen 8u en 14u kan u op school boeken en materialen voor de leerlingen afhalen. Alles staat klaar aan het onthaal van de school. Contacteer ons als het u niet lukt om langs te komen tussen deze uren.

!!! Leerlingen die in de opvang blijven brengen hun werkboeken en bundels elke dag mee naar        school

Ochtendstudie

Gaat door in de kleuterschool. De kinderen spelen buiten als het weer dit toelaat. Bij slecht weer gaan ze naar de klas van Juf Annelies ( gelijkvloers oud gebouw kleuterschool)

Avondstudie

Gaat door in de kleuterschool. De kinderen spelen buiten als het weer dit toelaat. Bij slecht weer gaan ze naar de klas van Juf Annelies ( gelijkvloers oud gebouw kleuterschool)

Woensdagnamiddagstudie

Gaat door in de kleuterschool. De kinderen spelen buiten als het weer dit toelaat. Bij slecht weer gaan ze naar de klas van Juf Annelies ( gelijkvloers oud gebouw kleuterschool)

Opvang tijdens de schooluren 

Gaat door in de kleuterschool. Voor leerlingen van de lagere school gebruiken we de lokalen van het 1ste leerjaar , voor leerlingen van de kleuterschool gebruiken we het lokaal van de kleuterjuf die voor de opvang instaat.

Afzetten en ophalen

Alle kinderen worden ’s morgens afgezet aan de kleuterschool en daar ’s avonds ook opgehaald. Er zijn geen schoolrijen aan het einde van de schooldag. Fietsen worden vanaf dinsdag in de fietsenstalling van de kleuterschool geplaatst.


 

Update 15 maart

15/03/2020

Vandaag zijn er geen nieuwe berichten van de overheid meer toegekomen. Er zijn ook geen bijkomende berichten van besmettingen binnen de school.

Bedankt allemaal

Iedereen doet zijn uiterste best om zelf opvang te voorzien.  Dat waarderen wij enorm. In deze situatie kunnen mooie plannen plots in het water vallen. Neem contact met ons op als het u overkomt. Wij blijven een school met een hart. 

Opvang op school

Kinderen die in de opvang blijven worden 's morgens afgezet zoals op elke gewone schooldag. De leerkrachten aan de poort beschikken over de lijst met op te vangen kindjes. Ouders die niet hebben aangemeld zullen we op dat moment bevragen. Afhalen van de kindjes regelen we niet anders dan anders.

Hoe wordt de opvang georganiseerd ?

De kinderen worden in groepen verdeeld van max 15 leerlingen. We kijken hierbij naar de leeftijd van de kinderen. Afhankelijk van de beschikbare leerkrachten kunnen de groepen kleiner zijn.  We vullen de opvang in op zinvolle manier met aandacht voor het cognitieve, het creatieve en het actieve.

Communicatie

Als u naar de website gaat en op de zin in de "I love Scheppers"- foto" klikt, komt u op de pagina met tips voor ouders en de updates in chronologische volgorde. 
In de loop van de avond verschijnt er een nieuwe pagina "leerlingen" op onze website. Daarop komen morgen in de loop van de namiddag en avond alle materiaal voor de leerlingen. 
We blijven ook communiceren via smartschool.

1 nieuwe maatregel

De fietsenstalling voor de leerlingen van de lagere school gaat niet open. De leerlingen van de opvang mogen hun fiets op de kleine speelplaats van de secundaire school parkeren.
 

Tips voor ouders

15/03/2020

Thuis werken met kinderen is niet altijd even makkelijk.
We geven jullie graag enkele tips mee en een handig schema om alles een beetje te plannen.

Lees hier meer
 

Warme oproep

15/03/2020

Een aantal van onze ouders hebben geen toegang tot digitale media of zijn het Nederlands onvoldoende machtig om alles goed te begrijpen. Het is voor ons  momenteel  heel moeilijk om deze mensen te bereiken. 

We willen jullie dan ook vragen, waar mogelijk, onze berichten  mee te verspreiden naar deze ouders.  

Alvast onze oprechte dank hiervoor.
 

Update 14 maart 2020

14/03/2020

Opvang op school

We voorzien in opvang voor kinderen van ouders die in de gezondheids-, medische sector of de veiligheidssector werken, en ouders die geen alternatieve opvang kunnen voorzien. Zo vermijden we dat er een beroep wordt gedaan op grootouders of mensen uit risicogroepen. We vragen ouders om creatieve oplossingen te zoeken.

Ouders hebben de verantwoordelijkheid steeds bereikbaar te zijn om kinderen die ziektekenmerken vertonen onmiddellijk op te halen. Voor deze kinderen voorzien we een apart wachtlokaal.
We trachten de opvang zinvol in te vullen en te organiseren in groepen van 15 leerlingen

 
Voor- en naschoolse opvang?

De voor- en naschoolse opvang voorziet noodopvang. Er is geen huiswerkstudie of stille studie. De naschoolse opvang wordt ingekort en eindigt om 17u.
Opgelet : Als er een personeelstekort dreigt zullen voor- en naschoolse opvang worden geannuleerd.
 
Maaltijden op school?

Tot aan de paasvakantie bieden we geen warme maaltijden, soep of broodjes meer aan op school.
Het keukenpersoneel wordt doorgeschoven naar het onderhoudsteam om te kunnen blijven voldoen aan de gestelde voorwaarden voor hygiëne. Meer dan de helft van de poetsploeg is al thuisgeschreven.

 
Activiteiten en uitstappen?

Alle activiteiten en uitstappen werden ondertussen geschrapt of verplaatst.  Sportactiviteiten als speelkriebel, sportsnack en multimove zijn geannuleerd. De vastenvoettocht is uitgesteld.
 
Het leerproces stopt niet

De periode waarin de lessen worden geschorst, is geen vakantieperiode. De directie en personeelsleden zoeken creatieve oplossingen om het leerproces verder te zetten en pedagogische prioriteiten te stellen.

Gisteren werden zoveel mogelijk (hand)boeken, oefenbundels e.a. naar huis meegegeven en meegenomen. We zullen in de loop van de komende dagen en weken taken en oefenmaterialen blijven aanbieden, al dan niet digitaal. Als ouder kan je het maken van opdrachten uiteraard stimuleren, waarvoor alvast hartelijk dank. We verwachten dat kinderen thuis aan deze taken werken. Ze zijn niet vrijblijvend. Het leerproces stopt immers niet.

Maandag zal het team samenkomen om concrete afspraken te maken rond  het beschikbaar stellen van materialen. We brengen u nadien op de hoogte.
 
Communicatie tussen school en ouders

Met vragen kan u altijd bij de directie terecht via mail inge.vekemans@scheppers-mechelen.be of via smartschool. Ook de leerkrachten zijn bereikbaar via smartschool. Tijdens de openingsuren kan u de directie ook telefonisch bereiken 015 / 28 79 10.

De school zal vooral communiceren via smartschool maar ook via de website.

We werken nu aan nieuwe pagina’s op de website voor ouders en leerlingen om te communiceren en om leeropdrachten en leermaterialen aan te bieden. 
 
 

Vragen over het coronavirus?

14/03/2020

Waarschijnlijk hebben jullie heel wat vragen over het coronavirus. 
Op de website van Karrewiet kan je antwoorden vinden.
Klik op deze link https://www.ketnet.be/karrewiet/meer-weten/alles-over-het-coronavirus
 

Dringende oproep

14/03/2020

Om de opvang zo goed mogelijk te organiseren vragen wij u om de school te verwittigen als u opvang voor uw kind nodig heeft. Graag voor zondag 15u. U stuurt daartoe een mailtje of smartschoolbericht met onderwerp “Opvang nodig” naar de directie inge.vekemans@scheppers-mechelen.be Vermeld in de mail de naam en de klas van je kind maar ook de reden waarom u opvang nodig heeft.

Opgelet : We voorzien in opvang voor kinderen van ouders die in de gezondheids-, medische sector of de veiligheidssector werken, en ouders die geen alternatieve opvang kunnen voorzien.

info i.v.m. schorsing van de lessen

13/03/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. 

Dat is een ingrijpende maatregel die van ons allemaal de nodige inspanningen zal vragen.

Mogelijk wordt onderstaande informatie nog aangepast in de loop van het weekend. 

Wat betekent dit voorlopig voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. 

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.  

We vragen aan ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen en om creatief te zijn in het zoeken naar opvang. 

Als onze opvang onterecht gebruikt wordt gaat de maatregel om scholen te sluiten nooit het gewenste effect hebben.

We beperken de voor- en naschoolse opvang in uren. 

De ochtendopvang gaat gewoon door, de avondopvang sluit om 17u. 

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. 

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Voor de opvang op school proberen we een schema uit te werken waarin de kinderen zinvol bezig worden gehouden. 

Om in het leerrecht te voorzien zitten we maandag met het leerkrachtenteam samen. We zullen proberen opdrachten voor thuis door te geven op vaste dagen via smartschool en onze website.

We zoeken ook een manier om kinderen die geen toegang hebben tot digitale media toch bij het schoolgebeuren betrokken te houden. Hierover volgt maandag meer nieuws. 

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof  nadien bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.  

Wat kan je als ouder doen?

•    Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen...). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
•    Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

De communicatie van de school zal vooral verlopen via smartschool en via de website. 

Met vragen kan u terecht bij de directie inge.vekemans@scheppers-mechelen.be.

Tijdens de schooluren kan u de directie ook telefonisch bereiken op het nummer 015 / 28 79 10